Seite drucken

Česta pitanja

Koji oblici krovova postoje?

Koja je razlika izmedju hladnog i sekundarnog krova?

Hladni krov definiše vrstu izgradnje cele konstrukcije.

Sekundarni krov je konstrukcija neposredno ispod krova i sastoji se od daščane oplate, krovne folije i kontraletvi položenih paralelno sa rogovima.

 

Šta je topli krov?

Topli krov je konstrukcija koja se ne provetrava i uglavnom se primenjuje kod ravnih krovova u izgradnji industrijskih hala.

Šta je hladni krov?

Hladni krov je konstrukcija koja se provetrava pod krovom. Ona se može provetravati na više nivoa (npr. kod uređenog potkrovlja u području kontraletvi ili eventualno ispod daščane oplate), ili se celi tavan provetrava (= neuređeno potkrovlje).

Kojim opterećenjima moraju odolevati krovovi?

  • toplota (do +700)
  • hladnoća (do -300)
  • udar vetra (do 150 km/h)
  • težina snega i leda (do 1200 kg/m2)
  • grad
  • vatra
  • buka

Da li je Bramac suviše težak za konstrukciju mog krova?

97% svih krovnih konstrukcija je podesno za BRAMAC crep. Sama težina crepa jedva utiče na opterećenja kojima je izložen krov. Odlučujući faktori za dimenzionisanje krova su pre svega opterećenja usled snežnog pokrivača i udara vetra. Ali zavisno od izvođenja, veličine i težine, crep uveliko doprinosi sigurnosti od oštećenja usled oluje, vetra i snega.

Šta stoji iza BRAMAC garancije?

Za crep u trajanju od 30 godina na gustinu, čvrstinu i otpornost na mraz; osnova je austrijska norma ÖNORMEN EN 490/491. BRAMAC Vam to daje  napismeno! U slučaju da neki crep ne ispunjava ono što smo obećali, dobićete novu BRAMAC garanciju u trajanju od 30 godina.

Kako izgleda tipično izvođenje krova kod uređenog potkrovlja?

Sve češće slušam o krovnim folijama. Za šta se one upotrebljavaju i u čemu je njihova prednost?

Krovne folije postavljaju se ispod pokrivača na gornju stranu krovne konstrukcije (najčešće na rogove iznad termoizolacije, na daščanu oplatu ili betonski pokrivač). Uloga krovnih folija je dvostruka: zaštita krovne konstrukcije od eventualnog prodora vode odozgo te propuštanje vodene pare iz objekta bez štetnih učinaka za krovnu konstrukciju koje mogu nastati kao posledica kondenzacije. Zbog ovog zahteva potrebno je obratiti pažnju na paropropusnost folija koje se nude na tržištu, jer veliki broj proizvoda nekih jednostavnih folija ne zadovoljavaju ovaj zahtev, pa preuzimaju samo prvu, zaštitnu funkciju. One najčešće nisu pogodne za izgradnju uređenih stambenih potkrovlja. Bramac u svom proizvodnom programu nudi paropropusne folije Univerzal i Flex.

Šta je suvo izvođenje slemena i grebena?

Sleme kao najviši deo krova na kojem se spajaju razne krovne površine pokriva se specijalnim slemenim crepovima (tzv. slemenjacima).

Tradicionalni način postavljanja slemenjaka u malter je pokazivao mnoge nedostatke (najčešće propuštanje) danas je prevaziđen konstruktivnim rešenjem koje se naziva suvo izvođenje, jer se slemenjaci postavljaju "na suvo" uz upotrebu specijalnih spojnica koje čvrsto drže slemenjake na letvi. Na ovaj se način uz kvalitetan, siguran i vizuelno lep spoj koji je uz to i rastavljiv, postiže i dodatna ventilacija celog krova i smanjuje mogućnost kondenzacije vodene pare u samom slemenu. Naime, ispod slemenjaka se postavlja i slemeno-grebena traka (npr. BRAMAC-ove FigaRoll, BasicRoll ili EcoRoll) koja sprečava prodor kiše unutra ali omogućava provetravanje.

Zašto treba "provetravati" krov?

Krovna konstrukcija bez ventilacije (dovod i odvod vazduha) potpuno je nezaštićena od stvaranja kondenzata. Iz tog razloga proizvodna linija Ventilacije krova Vam nudi sve proizvode koji štite drvenu konstrukciju od oštećenja nastalih usled stvaranja vlage . Dodatna korist je i zaštita od nepoželjnih gostiju: oni sprečavaju prodor ptica u drvenu konstrukciju.

 

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular