Seite drucken

Garancije / znakovi kvaliteta

Garancija

Na ovu se garanciju možete osloniti jer ona postoji već 35 godina. Mi znamo što proizvodimo, a Vi znate šta dobijate: crepove vrlo visoke čvrstoće i nosivosti, velike otpornosti na mraz i grad.

BRAMAC za sve svoje crepove izdaje garantni list kojime svakom kupcu garantuje da će u periodu od 30 godina besplatno zameniti svaki crep za koji se dokaže da ne zadovoljava normu JUS U.N1.210 kao i dodatnu garanciju za otpornost na smrzavanje.   

IBO ekološki znak 2007

IBO - ekološki znak

IBO-Institut za građevinsku biologiju i ekologiju dokazuje: 
BRAMAC crepovi proizvode se isključivo od prirodnih sirovina kao što su pesak, voda, portland cement i pigmenti boja. Proizvodnja BRAMAC crepova je posebno blaga prema životnoj sredini.

 

CE znak

Bramac Dachsysteme International GmbH izjavljuje da proizvodi ispunjavaju smernice Evropske Unije o građevinskim materijalima (89/106/EWG).

Quality Austrija

BRAMAC je i nosilac znaka Quality Austrija - austrijski kvalitet.

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular