Seite drucken

Crep Dunav Merito

Opšte informacije

Opšte informacije

Elegantni zatalasani izgled krova postiže se prepoznatljivim Dunav modelom crepa sa novom Merito površiom u dve boje - bordo i braon.

Boje
bordo
braon

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Materijal: pesak, cement, voda, anorganski pigmenti
Površina: glatka
Veličina: 332 x 420 mm
Dužina visećeg dela crepa: 398 mm
Pokrivna širina: 300 mm
Težina: 4,5 kg / komad
Utrošak po m²: cca. 10 komada

Konstrukcija

Raspored letava za crep Klasik

Nagib krova i dodatne mere

Pri projektovanju i izvođenju krova posebne mere je potrebno predvideti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krova, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahteve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.

Dodatne mere

Kao dodatnu meru zaštite od snežnih nanosa preporučujemo izvođenje sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primeniti sledeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

  • =150 - nužno je izvođenje sekundarnog krova
  • >220 - polaganje bez dodatnih mera
  • >450 - (i u izrazito vetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom
  • >600 - svaki crep pričvrstiti na letvu

Kod nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička delovanja vetra.

Proračun razmaka letava

>15 <25
>25 <30
>30
tabela >15 <25
tabela >25 <30
tabela >30

Nagib krova>150 <250
Najmanji preklop crepova: 10,5 cm
Max. razmak medju letvama: 31,5 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova>250 <300
Najmanji preklop crepova: 9 cm
Max. razmak medju letvama: 33 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.


Nagib krova <300
Najmanji preklop crepova: 8 cm
Max. razmak medju letvama: 34 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Širina konstrukcije

širina konstrukcije
tabela širine konstrukcije

Proračun širine konstrukcije kod upotrebe ivičnih crepova
Pokrivna širina= širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za ivične crepove)
Pokrivna širina= umnožak od 30 cm + 1x3 cm odn. 15 cm + 1x3 cm

Shema pokrivanja

Oprema

Krovne folije

Sleme/greben

Uvale

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular