Seite drucken

Crep Dunav Merito

Opšte informacije

Opšte informacije

Elegantni zatalasani izgled krova postiže se prepoznatljivim Dunav modelom crepa sa novom Merito površiom u dve boje - bordo i braon.

Boje
bordo
braon

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Materijal: pesak, cement, voda, anorganski pigmenti
Površina: glatka
Veličina: 332 x 420 mm
Dužina visećeg dela crepa: 398 mm
Pokrivna širina: 300 mm
Težina: 4,5 kg / komad
Utrošak po m²: cca. 10 komada

Konstrukcija

Raspored letava za crep Klasik

Nagib krova i dodatne mere

Pri projektovanju i izvođenju krova posebne mere je potrebno predvideti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krova, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahteve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.

Dodatne mere

Kao dodatnu meru zaštite od snežnih nanosa preporučujemo izvođenje sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primeniti sledeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

  • =150 - nužno je izvođenje sekundarnog krova
  • >220 - polaganje bez dodatnih mera
  • >450 - (i u izrazito vetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom
  • >600 - svaki crep pričvrstiti na letvu

Kod nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička delovanja vetra.

Proračun razmaka letava

>15 <25
>25 <30
>30
tabela >15 <25
tabela >25 <30
tabela >30

Nagib krova>150 <250
Najmanji preklop crepova: 10,5 cm
Max. razmak medju letvama: 31,5 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova>250 <300
Najmanji preklop crepova: 9 cm
Max. razmak medju letvama: 33 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.


Nagib krova <300
Najmanji preklop crepova: 8 cm
Max. razmak medju letvama: 34 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Širina konstrukcije

širina konstrukcije
tabela širine konstrukcije

Proračun širine konstrukcije kod upotrebe ivičnih crepova
Pokrivna širina= širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za ivične crepove)
Pokrivna širina= umnožak od 30 cm + 1x3 cm odn. 15 cm + 1x3 cm

Shema pokrivanja

Oprema

Krovne folije

Sleme/greben

Uvale

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular