Seite drucken

Crep Klasik Merito

Spoj kvaliteta i neverovatne cene

Spoj ekonomičnosti i kvaliteta

Kao rezultat pomnog praćenja potreba današnjih kupaca od sada u našoj ponudi crep Klasik Merito, savršen izbor za ekonomičnu izgradnju novog ili renoviranje starog krova. Za siguran i funkcionalan krov po povoljnoj ceni.

Tehnički podaci

Materijal pesak, cement, voda
Površina glatka
Težina 4,3 kg / komad
Veličina 330 x 420 mm
Visina profila 25 mm
Dužina vešanja 398 mm
Pokrovna širina 300 mm
Utrošak po m² cca. 10 komada

Konstrukcije

Raspored letvi za crep Klasik Merito

Raspored letava

Nagibi krova i dodatne mere
Pri projektovanju i izvođenju krova potrebno je predvideti posebne mere kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krova, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahteve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletvi moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.   

Dodatne mere

Dodatne mere
Kao dodatnu meru zaštite od snežnih nanosa preporučujemo izvođenje sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primeniti sledeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

  • =15° - nužno je izvođenje sekundarnog krova
  • >22° - polaganje bez dodatnih mera
  • >45° - (i u izrazito vetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom.
  • >60° - svaki crep pričvrstiti na letvu

Kod svih krovnih nagiba potrebno je uzeti u obzir statička delovanja vetra. 

Proračun raspona između letvi

nagib krova >15 ° < 25 °
>15 ° < 25 °
nagib krova >25 ° < 30 °
>25 ° < 30 °
nagib krova >30 °
>30 °
tabela nagib krova >15 ° < 25
tabela >15 ° < 25
tabela nagib krova >25 ° < 30 °
tabela >25 ° < 30 °
tabela nagib krova >30 °
tabela >30

Nagib krova >15 ° < 25 °
Najmanji preklop crepova: 10,5 cm
Max. razmak među letvama 31,5 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova >25 ° < 30 °
Najmanji preklop crepova: 9 cm
Max. razmak među letvama 33 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova >30 °
Najmanji preklop crepova: 8 cm
Max. razmak među letvama 34 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

   

Širina konstrukcije

širine konstrukcije
širine konstrukcije
tabela širine konstrukcije
tabela širine konstrukcije

Proračun širine konstrukcije kod upotrebe ivičnih crepova
Pokrovna širina = širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za ivične crepove)
Pokrovna širina=umnožak od 30 cm +1x3 cm odn. 15 cm + 1x3 cm

Shema pokrivanja

Krovna oprema

Krovne folije

Sleme/greben

Uvale

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular