crvenabordotamnobraonsjajno crna
  crvenabordobordotamnobraonsjajno crna
  Crep Klasik Protector/crvenaCrep Klasik Protector/bordoCrep Klasik Protector/bordoCrep Klasik Protector/tamnobraonCrep Klasik Protector/sjajno crna
  Seite drucken

  Crep Klasik Protector®

  Opšte informacije

  Nova površina za jedinstvene krovove

  Najprodavaniji BRAMAC-ov model Klasik se nudi i sa Protector® površinom. Dodatna 5-struka zaštita omogućava da Vaš krov još dugo izgleda kao nov, a sa novom sjajno crnom bojom je zaštita povećana i traje još duže.

   

  Tehnički podaci

  Materijal: Pesak, cement, voda, anorganski pigmenti
  Površina: Glatka
  Veličina: 330x420 mm
  Dužina vešanja: 398 mm
  Pokrivna širina: 300 mm
  Visina profila: 25 mm
  Težina: 4,3 kg/ kom
  Utrošak po m2: cca 10 kom

  Konstrukcija

  Raspored letava za crep Klasik Protector

  Nagib krova i dodatne mere

  Pri projektovanju i izvođenju krova posebne mere je potrebno predvideti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krova, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahteve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.

  Dodatne mere

  Kao dodatnu meru zaštite od snežnih nanosa preporučujemo izvođenje sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primeniti sledeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

  • =150 - potrebno je izvođenje sekundarnog krova
  • >220 - polaganje bez dodatnih mera
  • >450 - (i u izrazito vetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom
  • >600 - svaki crep pričvrstiti na letvu

  Kod nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička delovanja vetra.

  Proračun razmaka letava

  >15 <25
  >25 <30
  >30
  tabela >15 <25
  tabela >25 <30
  tabela >30

  Nagib krova>150 <250
  Najmanji preklop crepova: 10,5 cm
  Max. razmak medju letvama: 31,5 cm
  Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

  Nagib krova>250 <300
  Najmanji preklop crepova: 9 cm
  Max. razmak medju letvama: 33 cm
  Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.


  Nagib krova <300
  Najmanji preklop crepova: 8 cm
  Max. razmak medju letvama: 34 cm
  Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

  Širina konstrukcije

  širina konstrukcije
  tabela širine konstrukcije

  Proračun širine konstrukcije kod upotrebe ivičnih crepova
  Pokrivna širina= širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za ivične crepove)
  Pokrivna širina= umnožak od 30 cm + 1x3 cm odn. 15 cm + 1x3 cm

  Shema pokrivanja

  Oprema

  Galerija

  BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
  BRAMAC EVENTS 2017
  Ovogodišnja događanja u Bramac-u
  Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
  ISOTEGOLA EVOLUTION
  Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
  Pogledajte ovaj jedinstveni crep
  Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

  Centrala

  Asistent finansija

  Svetlana Plavić

  Bulevar Mihaila Pupina 10v

  11000 Beograd

  Srbija

  Phone: 011/2129-562

  Fax: 011/2129- 567

  E-Mail: svetlana.plavic(at)bramac.com

  Web: www.bramac.rs

  Kontakt formular

  Bulevar Mihajla Pupina 10v

  11070 Novi Beograd

  Srbija

  Phone: 011/2129 555; 2129 556

  E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

  Web: bramac.rs

  Kontakt formular