prirodna braon
  prirodna braon
  Crep Natura Plus/prirodna braon
  Seite drucken

  Crep Natura Plus

  Opšte informacije

  Kvalitet dostupan svima

  Crep Natura Plus sa Klasik profilom predstavlja već poznati crep Natura, ali sa još kvalitetnijom površinom. Sa ovim modelom BRAMAC kvalitet je dostupan svima, a posebnost ovog modela je i prirodan izgled crepa koji, kao i drugi modeli, ima 30-godišnju BRAMAC garanciju i raspolaže mnogobrojnom pratećom opremom i fazonskim elementima.

  Tehnički podaci

  Materijal: Pesak, cement, voda, anorganski pigmenti
  Površina: Glatka
  Veličina: 330x420 mm
  Dužina vešanja: 398 mm
  Pokrivna širina: 300 mm
  Visina profila: 25 mm
  Težina: 4,3 kg/ kom
  Utrošak po m2: cca 10 kom

  Konstrukcija

  Raspored letava za crep Natura Plus

  Nagib krova i dodatne mere

  Pri projektovanju i izvođenju krova posebne mere je potrebno predvideti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krova, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahteve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.

  Dodatne mere

  Kao dodatnu meru zaštite od snežnih nanosa preporučujemo izvođenje sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primeniti sledeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

  • =150 - nužna je izvesti sekundarni krov
  • >220 - polaganje bez dodatnih mera
  • >450 - (i u izrazito vetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom
  • >600 - svaki crep pričvrstiti na letvu

  Kod nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička delovanja vetra.

  Proračun razmaka letava

  >15 <25
  >25 <30
  >30
  tabela >15 <25
  tabela >25 <30
  tabela <30

  Nagib krova>150 <250
  Najmanji preklop crepova: 10,5 cm
  Max. razmak medju letvama: 31,5 cm

  Nagib krova>250 <300
  Najmanji preklop crepova: 9 cm
  Max. razmak medju letvama: 33 cm

  Nagib krova <300
  Najmanji preklop crepova: 8 cm
  Max. razmak medju letvama: 34 cm


  Širine konstrukcije

  Proračun širine konstrukcije
  Pokrivna širina= umnožak od 30 cm (15 cm) + 5 cm vetrobranske lajsne + 5 cm preporučeno odstojanje

   

  Shema pokrivanja

  Pokrivanje
  Pokrivanje površine sa Bramac crepovima vrši se sa desna na levo te od okapnice (dole) prema slemenu (gore).

  Oprema

  Galerija

  BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
  BRAMAC EVENTS 2017
  Ovogodišnja događanja u Bramac-u
  Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
  ISOTEGOLA EVOLUTION
  Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
  Pogledajte ovaj jedinstveni crep
  Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

  Centrala

  Asistent finansija

  Dragana Jovanović

  Bulevar Mihaila Pupina 10v

  11000 Beograd

  Srbija

  Phone: +381 (0)11 2129 555

  Fax: 011/2129- 567

  E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

  Web: www.bramac.rs

  Kontakt formular

  Bulevar Mihajla Pupina 10v

  11070 Novi Beograd

  Srbija

  Phone: 011/2129 555; 2129 556

  E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

  Web: bramac.rs

  Kontakt formular