crvena
  Crep Rimski Natura Red/crvena
  Seite drucken

  Crep Rimski Natura Red

  Opšte informacije

  Elegantan i poseban na jedinstven način

  Crep Rimski Natura Red svojim tradicionalnim oblikom, povišenim profilom i specifičnom prirodnom crvenom bojom, krovu daje jedinstven izgled. Karakteristike ovog crepa dolaze do izražaja na složenim krovnim površinama, koje najbolje ističu njegovu eleganciju.

   

   

  Tehnički podaci

  Materijal: Pesak, cement, voda, anorganski pigmenti
  Površina: Glatka
  Veličina: 330x420 mm
  Dužina vešanja: 398 mm
  Pokrivna širina: 300 mm
  Visina profila: 38 mm
  Težina: 4,7 kg/ kom
  Utrošak po m2: cca 10 kom

  Konstrukcija

  Raspored letvi za crep Rimski Natura Red

  Nagib krova i dodatne mere

  Pri projektovanju i izvođenju krova posebne mere je potrebno predvideti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krova, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahteve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.

  Dodatne mere

  Kao dodatnu meru zaštite od snežnih nanosa preporučujemo izvedbu sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primeniti sledeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

  • =150 - nužna je izvedba sekundarnog krova
  • >220 - polaganje bez dodatnih mera
  • >450 - (i u izrazito vetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom
  • >600 - svaki crep pričvrstiti na letvu

  Kod nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička delovanja vetra.

  Proračun razmaka letava

  >15 <25
  >25 <30
  >30
  tabela >15 <25
  tabela >25 <30
  tabela >30

  Nagib krova>150 <250
  Najmanji preklop crepova: 10,5 cm
  Max. razmak medju letvama: 31,5 cm
  Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

  Nagib krova>250 <300
  Najmanji preklop crepova: 9 cm
  Max. razmak medju letvama: 33 cm
  Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.


  Nagib krova <300
  Najmanji preklop crepova: 8 cm
  Max. razmak medju letvama: 34 cm
  Kod upotrebe ivičnih crepova razmak izmedju letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

  Širina konstrukcije

  širina konstrukcije
  tabela širine konstrukcije

  Proračun širine konstrukcije kod upotrebe ivičnih crepova
  Pokrivna širina= širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za ivične crepove)
  Pokrivna širina= umnožak od 30 cm + 1x3 cm odn. 15 cm + 1x3 cm

  Shema pokrivanja

  Oprema

  Galerija

  BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
  BRAMAC EVENTS 2017
  Ovogodišnja događanja u Bramac-u
  Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
  ISOTEGOLA EVOLUTION
  Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
  Pogledajte ovaj jedinstveni crep
  Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

  Centrala

  Bulevar Mihajla Pupina 10v

  11070 Novi Beograd

  Srbija

  Phone: 011/2129 555; 2129 556

  E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

  Web: bramac.rs

  Kontakt formular