Seite drucken

Naša budućnost

Pitanje odgovornosti

Izgradnja sopstvenog doma je za mnoge porodice povezana sa razmišljanjem o sigurnoj budućnosti. Istovremeno je sve očiglednije da nam naši najvažniji resursi neće uvek stajati na raspolaganju. Stogodišnji ekosistemi se danas nalaze u egzistencijalnoj opasnosti. Samim time je i budućnost budućih naraštaja na klimavim nogama. Zbog toga je sve važnije prilikom odabira građevinskog materijala voditi računa i o njihovoj ekološkoj podnošljivosti. 

 

Efekat staklene bašte

Već milionima godina se prilikom sagorevanja fosilne energije oslobađa vezani ugljenik u vidu ugljen-oksida. Učinak CO2 na globalno zagrevanje je dokazan. Što je više gorljivih materija potrebno za proizvodnju građevinskog materijala to je i potencijal staklenike bašte veći.

 

Utrošak energije

Proizvodnja građevinskog materijala zahteva energiju. Što su temperature u samom procesu veće to je i utrošak energije veći pa i opterećenje za okolinu. Ovo je posebno izraženo u slučajevima kada se za dobijanje energije koriste fosilne gorive materije.

 

Kisela kiša

Sumporni i azotni oksid nastaju kada prilikom sagorevanja materija koje sadrže sumpor, bez prethodnog filtriranja, dospeju u atmosferu. Takav slučaj imamo kod proizvodnih procesa na jako visokim temperaturama. Ove štetne materije se u kišnici pretvaraju u kiselinu pa padaju na zemlju u vidu tzv. "kiselih kiša". Jedna široko rasprostranjena posledica ovog štetnog delovanja na okolinu jeste odumiranje šuma.

 

Fina, sitna prašina u vazduhu

Povećana koncentracija fine, sitne prašine u vazduhu je jako često uzročnik alergijskih simptoma, asmatičnih napada pa se smatra uzrokom generalnog porasta obolenja disajnih puteva. Posebno su deca ta koja osete posledice povećane koncentracije. Pojedine studije čak smatraju, da je niži životni vek u urbanim sredinama prouzrokovana povećanom koncentracijom fine, sitne prašine.

 

  

 

 

 

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular