Seite drucken

Zaštita životne sredine

Svijest o okolišu

Uprkos dugogodišnjoj raspravi o "zaštiti životne okoline", opterećenje vazduha, tla i voda štetnim supstancama se i dalje nesmetano povećava... nasuprot tome, Bramac ne govori, već deluje. A postoje mnogi primeri aktivnog delovanja u zaštiti okoline:

U logistici

  • BRAMAC-ov koncept odlaganja otpada predviđa i prebacivanje transporta cementa sa puta na železničke šine.
  • BRAMAC  je od prvog trenutka nosilac licence ARA,  pa je tako od početka osigurao ekološko zbrinjavanje i reciklažu štedljivo korišćenog materijala za pakovanje.

U komunikaciji

  • Od pre 15 godina u BRAMAC-U deluje „radna grupa okoliNA“, koja proverava sve projekte firme na njihovu ekološku prihvatljivost.
  • Svi ZAposleni SE redovno informišu o najnovijim aktivnostima zaštite okoline i stručno školuju, a funkcije odgovornih osoba za zaštitu okoline i zbrinjavanje otpada popunjene su kvalifikovanim osobama.

U proizvodnji

  • U proizvodnji crepova koriste se isključivo sirovine visokog kvaliteta – pesak, kreč, pečeni portland cement, kao i voda.
  • Potrebna energija i emisije u proizvodnji su znatno manji nego kod drugih krovnih materijala: betonski crepovi velikog formata prema studiji austrijskog Instituta za građevinsku biologiju i ekologiju postižu posebno niske vrednosti po pitanju korišćenja neobnovljivih izvora energije, pojačanja efekta staklene bašte i stvaranja "kiselih kiša".
  • Sopstvena postrojenja za reciklažu otpadnih voda u svim fabrikama garantuju skoro 100%-tno ponovno korišćenje vode.
  • Otpad u proizvodnji koji se odlaže na sopstvenim deponijima, smanjio se za 50% u odnosu na 1990. godinu.
BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular