Seite drucken

Zaštita životne sredine

Svijest o okolišu

Uprkos dugogodišnjoj raspravi o "zaštiti životne okoline", opterećenje vazduha, tla i voda štetnim supstancama se i dalje nesmetano povećava... nasuprot tome, Bramac ne govori, već deluje. A postoje mnogi primeri aktivnog delovanja u zaštiti okoline:

U logistici

  • BRAMAC-ov koncept odlaganja otpada predviđa i prebacivanje transporta cementa sa puta na železničke šine.
  • BRAMAC  je od prvog trenutka nosilac licence ARA,  pa je tako od početka osigurao ekološko zbrinjavanje i reciklažu štedljivo korišćenog materijala za pakovanje.

U komunikaciji

  • Od pre 15 godina u BRAMAC-U deluje „radna grupa okoliNA“, koja proverava sve projekte firme na njihovu ekološku prihvatljivost.
  • Svi ZAposleni SE redovno informišu o najnovijim aktivnostima zaštite okoline i stručno školuju, a funkcije odgovornih osoba za zaštitu okoline i zbrinjavanje otpada popunjene su kvalifikovanim osobama.

U proizvodnji

  • U proizvodnji crepova koriste se isključivo sirovine visokog kvaliteta – pesak, kreč, pečeni portland cement, kao i voda.
  • Potrebna energija i emisije u proizvodnji su znatno manji nego kod drugih krovnih materijala: betonski crepovi velikog formata prema studiji austrijskog Instituta za građevinsku biologiju i ekologiju postižu posebno niske vrednosti po pitanju korišćenja neobnovljivih izvora energije, pojačanja efekta staklene bašte i stvaranja "kiselih kiša".
  • Sopstvena postrojenja za reciklažu otpadnih voda u svim fabrikama garantuju skoro 100%-tno ponovno korišćenje vode.
  • Otpad u proizvodnji koji se odlaže na sopstvenim deponijima, smanjio se za 50% u odnosu na 1990. godinu.
BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular