Seite drucken

30-godišnja pismena garancija

30-godišnja pismena garancija

Dugoročni kvalitet sa garancijom. BRAMAC redovno sprovodi  odgovarajuće mere koje se odnose na sam  kvalitet proizvoda. Kako bi  građevinskom projektu mogla da se  ponudi dugoročna  sigurnost, odlučujuća je "vremenska garancija". Takvom garancijom BRAMAC svojim kupcima nudi apsolutnu sigurnost pri kupovini. Mnogobrojna ispitivanja , polazeći od pažljivog odabira  sirovina, pa do brižljivog pakovanja proizvoda, garantuju dobar kvalitet proizvoda.  

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular