Seite drucken

CE Oznaka

Crep i fazonski elementi

EU - Izjava o saglasnosti

BRAMAC Dachsysteme GmbH izjavljuje da sledeći proizvodi ispunjavaju preduslove koji su definisani pravilima EU o gradjevinskim proizvodima (89/106/EWG):

  • Klasik crep, Natura Klasik, Mediteran
  • svi pripadajući fazonski elementi (fabrika: Madjarska).

Za crep i fazonske elemente primenjene su sledeće norme:

- EN 490, crep i fazonski elementi od betona za krovove i zidne obloge- zahtevi koji se odnose
  na proizvod
- EN 491, crep i fazonski elementi od betona za krovove i zidne obloge- proces testiranja
- EN 13501-1:2007, klasifikacija vatrostalnosti, ispitano i atestirano od BRE Testing, Bucknalls Lane,
  Garston, Watford, WD25 9XX, Engleska, izvršni organ #1576

Pöchlarn, 01. novembar 2007

Bramac Dachsysteme International GmbH
Rukovodstvo: DI Ingo Wedam

Krovne folije

EU – Izjava o saglasnosti

BRAMAC Dachsysteme GmbH izjavljuje da sledeći proizvodi ispunjavaju preduslove koji su definisani pravilima EU o gradjevinskim proizvodima (89/106/EWG):

  • Bramac Flex folija, Bramac Univerzal folija, Bramac Veltitech folija, Bramac Pro folija

 Za krovne folije primenjene su sledeće norme:

- EN 13 859-1, izolacione folije – definicije i osobine krovnih folija – deo 1: krovne folije za
  pokrivanje krova.

Pöchlarn, 01. novembar 2007

Bramac Dachsysteme International GmbH
Rukovodstvo: DI Ingo Wedam

Oprema

EU – Izjava o saglasnosti

BRAMAC Dachsysteme GmbH izjavljuje da sledeći proizvodi ispunjavaju preduslove koji su definisani pravilima EU o gradjevinskim proizvodima (89/106/EWG):

  • Sigurnosne krovne kuke

 Primenjene su sledeće norme:

- EN 517, gotovi delovi opreme za krov – sigurnosne krovne kuke

  • Metalna rešetka, metalna stepenica, luk i držač za metalnu stepenicu, podloga za rešetku/stepenicu

Primenjene su sledeće norme:

- EN 516, gotovi delovi opreme za krov – oprema za izlazak na krov – gazišta, velike i male gazne površine

Pöchlarn, 01. novembar 2007 

Bramac Dachsysteme International GmbH
Rukovodstvo: DI Ingo Wedam 

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular