Seite drucken

CE Oznaka

Crep i fazonski elementi

EU - Izjava o saglasnosti

BRAMAC Dachsysteme GmbH izjavljuje da sledeći proizvodi ispunjavaju preduslove koji su definisani pravilima EU o gradjevinskim proizvodima (89/106/EWG):

  • Klasik crep, Natura Klasik, Mediteran
  • svi pripadajući fazonski elementi (fabrika: Madjarska).

Za crep i fazonske elemente primenjene su sledeće norme:

- EN 490, crep i fazonski elementi od betona za krovove i zidne obloge- zahtevi koji se odnose
  na proizvod
- EN 491, crep i fazonski elementi od betona za krovove i zidne obloge- proces testiranja
- EN 13501-1:2007, klasifikacija vatrostalnosti, ispitano i atestirano od BRE Testing, Bucknalls Lane,
  Garston, Watford, WD25 9XX, Engleska, izvršni organ #1576

Pöchlarn, 01. novembar 2007

Bramac Dachsysteme International GmbH
Rukovodstvo: DI Ingo Wedam

Krovne folije

EU – Izjava o saglasnosti

BRAMAC Dachsysteme GmbH izjavljuje da sledeći proizvodi ispunjavaju preduslove koji su definisani pravilima EU o gradjevinskim proizvodima (89/106/EWG):

  • Bramac Flex folija, Bramac Univerzal folija, Bramac Veltitech folija, Bramac Pro folija

 Za krovne folije primenjene su sledeće norme:

- EN 13 859-1, izolacione folije – definicije i osobine krovnih folija – deo 1: krovne folije za
  pokrivanje krova.

Pöchlarn, 01. novembar 2007

Bramac Dachsysteme International GmbH
Rukovodstvo: DI Ingo Wedam

Oprema

EU – Izjava o saglasnosti

BRAMAC Dachsysteme GmbH izjavljuje da sledeći proizvodi ispunjavaju preduslove koji su definisani pravilima EU o gradjevinskim proizvodima (89/106/EWG):

  • Sigurnosne krovne kuke

 Primenjene su sledeće norme:

- EN 517, gotovi delovi opreme za krov – sigurnosne krovne kuke

  • Metalna rešetka, metalna stepenica, luk i držač za metalnu stepenicu, podloga za rešetku/stepenicu

Primenjene su sledeće norme:

- EN 516, gotovi delovi opreme za krov – oprema za izlazak na krov – gazišta, velike i male gazne površine

Pöchlarn, 01. novembar 2007 

Bramac Dachsysteme International GmbH
Rukovodstvo: DI Ingo Wedam 

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular