Seite drucken

Kvalitet Austrija

Quality Austria

Austria Gütezeien

Ovaj pečat karakteriše proizvode i usluge  koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • austrijski udeo u troškovima gotovog proizvoda (uključujući troškove za sirovine, polugotove proizvode, opremu, know-how itd.) iznosi najmanje 50%.
  • kod usluga se pored sedišta preduzeća/organizacije u Austriji 50% rezultata ostvari u zemlji.

  

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular