Seite drucken

Kvalitet Austrija

Quality Austria

Austria Gütezeien

Ovaj pečat karakteriše proizvode i usluge  koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • austrijski udeo u troškovima gotovog proizvoda (uključujući troškove za sirovine, polugotove proizvode, opremu, know-how itd.) iznosi najmanje 50%.
  • kod usluga se pored sedišta preduzeća/organizacije u Austriji 50% rezultata ostvari u zemlji.

  

BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular