Seite drucken

Crep nosač stepenice / luk za metalnu stepenicu

Funkcionalan, siguran i ekonomičan sistem hodanja po krovu (klasa 1 prema austrijskoj normi ÖNORM EN 516). Zahvaljujući međusobno usklađenim sistemskim delovima osigurana je zaštićenost krovne površine od kiše jer nema prodora kroz krov. Crepove nosače stepenica potrebno je dodatno podupreti debljom letvom. Svaki crep nosač stepenice učvršćuje se sa dva drvena zavrtnja4,5 x 45mm i bočnom spojnicom. Nosač stepenice i metalnu stepenicu spaja luk te se istovremeno podečava prilagođenje na krovne nagibe između 15 i 52 stepena. 

 

Crep nosač stepenice
Materijal pesak, cement, voda, anorganski pigmenti
Boje crvena, bordo, tamnobraon, antik, crna,
Modeli crep Klasik, Klasik Protector
Dimenzije 330 x 420 mm
Težina 8,20 kg / kom
Pokrivna širina 30,0 cm
  2 otvora za zavrtnje
Utrošak 2 komada po krovnoj stepenici
Luk za metalnu stepenicu
Material pocinkovani metalni luk sa plastičnom presvlakom
Boje crvena, tamnobraon, crna
Težina 0,30 kg / kom
utrošak 1 komad po crepu nosaču stepenice
BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular