Seite drucken

Ventilacioni crep

Dobro provetravanje sprečava kondenzaciju i čuva konstrukciju (funkcionalan hladni krov).
Zato je u području slemena potrebno ostaviti otvore za provetravanje, odnosno postaviti ventilacione crepove.
Broj potrebnih ventilacionih crepova zavisi od dužine rogova i nagiba krova.

Postavljaju se linijski od prvog do trećeg reda ispod slemena. Kod višesteršnih  krovova  ventilacioni crepovi se dodatno mogu postaviti u predelu grebana.

Materijal: pesak, cement, voda , anorganski pigmenti
Težina 5,90 kg/kom
Utrošak min 10 kom/100m˛ krovne površine
Veličina 330 x 420 mm
Težina: 5,90 kg / kom
Presek provetravanja Klasik, Klasik Protector i Natura Plus 50 cm2 / kom
Otvori za eksere: ř 4 mm
Pokrivna širina 30,0 cm
   
BRAMAC EVENTS 2017" title="BRAMAC EVENTS 2017">BRAMAC EVENTS 2017
BRAMAC EVENTS 2017
Ovogodišnja događanja u Bramac-u
Isotegola Evolution" title="NOVA TERMOIZOLACIJA">NOVA TERMOIZOLACIJA
ISOTEGOLA EVOLUTION
Inovativna termoizolacija za postavljanje iznad rogova
Pogledajte ovaj jedinstveni crep
Pogledajte neke od najlepših BRAMAC krovova

Centrala

Asistent finansija

Dragana Jovanović

Bulevar Mihaila Pupina 10v

11000 Beograd

Srbija

Phone: +381 (0)11 2129 555

Fax: 011/2129- 567

E-Mail: dragana.jovanovic(at)bmigroup.com

Web: www.bramac.rs

Kontakt formular

Bulevar Mihajla Pupina 10v

11070 Novi Beograd

Srbija

Phone: 011/2129 555; 2129 556

E-Mail: officeSRB(at)bramac.com

Web: bramac.rs

Kontakt formular